card

Гадаад хэлний сургалт:

 • Япон хэл
 • Англи хэл
 • Хятад хэл

Байгууллагын сургалт:

 • Бизнесийн эрх зүй
 • Үнэт цаас хөрөнгийн хоёрдахь зах зээлийн эрх зүйн орчин

Үйлчилгээ:

 • Баталгаат болон номын орчуулгын үйлчилгээ
 • Номын редакторын үйлчилгээ
 • Компанийн нарийн бичгийн үйлчилгээ

Зуучлал

 • Бизнесийн хамтын ажиллагааны зуучлал
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал
 • Гадаадын их дээд сургуульд зуучлал