card

Санал болгож буй бүтээгдэхүүнүүд

  • Бизнес төсөл
  • Хөрөнгө оруулалтын төсөл

Үр дүн

  • Таны бизнесийн зах зээлийн судалгаа хийгдэнэ.
  • Таны бизнесийн өрсөлдөгчийн судалгаа хийгдэнэ.
  • Таны бизнест нөлөөлөх гадаад орчны судалгаанууд хийгдэнэ.
  • Таны бизнесийн бодит боломж бололцооны шинжилгээ, дүгнэлт гарна.
  • Судалгаа дүгнэлтэнд суурилсан үндэслэлтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл бичигдэнэ.
  • Хөрөнгө оруулалтын өгөөж, үр ашгийг хэрэглэгчийн хүссэн хугацаагаар тооцож оруулна.